Szkolenia z zakresu BHP obejmują:

-szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny)

-szkolenia wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)

-szkolenia okresowe dla;

     pracodawców i osób kierujących pracownikami

     pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

     pracowników inżynieryjno-technicznych

     pracowników administracyjno-biurowych

Kursy na;

-kierowców wózków jezdniowych (widłowych)

-operatorów suwnic,wciągarek,wciągników,żurawii

-uprawnienia elektryczne,energetyczne,gazowe

-udzielania pierwszej pomocy

-minimum sanitarne

P-poż

-szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Polecamy szkolenia w formie samokształcenia kierowanego,polegającego na nauce własnej uczestnika z wykorzystaniem przekazanych materiałów szkoleniowych