Mgr inż. Marian Wikłacz - Główny specjalista, właściciel firmy WiM oferuje kompleksowe usługi 
w zakresie bhp, p.-poż, a w szczególności:

BHP 
- stała obsługa bhp na zasadach służby bhp 
- reprezentowanie firmy w czasie kontroli Państwowych Organów 
- szkolenia w zakresie bhp w siedzibie zleceniodawcy, pracowników oraz osób kierujących pracownikami i pracodawców 
- przygotowanie instrukcji stanowiskowych bhp 
- doradztwo techniczne w zakresie bhp 
- sporządzanie pism do państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy 
- sporządzanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz zrównanymi wypadkami 
- opracowywanie zarządzeń wewnętrznych związanych z bhp 
- opracowywanie norm przydziału ochron indywidualnych odzieży roboczej i obuwia roboczego 
- ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 
- ocena maszyn pod względem spełnienia wymogów bezpieczeństwa 
- badanie czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy 
- opracowywanie analiz oraz planów poprawy warunków pracy 
- oznakowanie, wyposażenie oraz przygotowanie obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego. 

INNE: 
- kursy udzielania pierwszej pomocy 
- kursy minimum sanitarnego 
- kursy operatorów wózków widłowych, suwnicowych, wciągników, wciągarek oraz uprawnienia energetyczne, elektryczne i gazowe.