Wstecz

Szkolimy wszystkich pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymaganej przepisami.

Cena szkolenia od 45 zł/os

Wstecz

Wykonujemy wszystkie rodzaje szkoleń BHP dla wszystkich grup pracowniczych (robotnicze, administracyjno-biurowe, kierownicze, pracodawców i inne) W dogodnych i uzgodnionych terminach dla szkolonych w siedzibie firmy.

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Cena szkolenia na stanowiska robotnicze, adm-biurowych od 25zł/os.

Wstecz

Przeprowadzamy kursy na uzyskanie upoważnień do kierowania wszystkimi typami wózków widłowych.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim upoważniającym do kierowania wózkami w krajach Unii Europejskiej oraz legitymacji.

Kurs organizowany jest w dogodnych uzgodnionych z Kursantem terminach. W ramach kursu uzyskuje się uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli gazowych.

Maksymalny czas oczekiwania na kurs 3 dni.

Cena kursu od 250 zł/os

Cena stałej obsługi BHP i p.poż. ustalana jest w trakcie negocjacji w siedzibie firmy.

Minimalny koszt obsługi od 100,00 zł 

Ceny szkoleń uzależnione są od ilości uczestników, rodzaju szkolenia i miejsca szkolenia.
Minimalny koszt szkolenia od 25,00zł / osobę 

Kurs na operatora wózków widłowych: koszt od 250,00 zł/ osobę.

Inne kursy: Minimalny koszt od 450,00 zł

Więcej artykułów…